VÅRA SVENSKA ORAKELKORT

På denna sida kan du läsa om Doreen Virtues olika orakelkort som är översätt till svenska. Till varje kortlek finns ett vägledningshäfte med beskrivningar till varje kort. I vägledningshäftet beskrivs också hur korten kan användas. Nedan kan du också se när de olika orakelkorten kommer ut på svenska.

The Good Tarot - Arella 2019.jpg

The Good Tarot

'Everyone wants guidance during times of uncertainty, a light shining in the dark', Colette writes. 'The Good Tarot is especially helpful when you feel lost, want confirmation about a direction you're heading in, are concerned about the results of choices you've made or seek greater understanding of your circumstances. It's about recognizing the many forms of truth and seeing the light that accompanies the shadow so you can help the light increase its brilliance.'

Översätts till svenska: vinter 2019/2020

Sacred Rebels - Arella 2019.jpg

Sacred Rebels

This stunning deck is dedicated to YOU you who want to live your own, unique, inspired life and share your light with the world as a sacred offering. The SACRED REBELS ORACLE is for those that are ready to celebrate and nurture their individuality. When you are a Sacred Rebel you want to be fully alive and express your authentic truths. You want to help heal the world, even when that means shaking things up. Sacred Rebels love life and refuse to believe that manifesting their dreams is impossible! This oracle deck is filled with striking imagery and beautiful heartfelt guidance to support you in awakening your sacred rebellious heart, so that you will trust in your own uniqueness and authenticity, and honour your creative power! 44 full colour cards and guidebook

Översätts till svenska: vinter 2019/2020

Änglaterpi orakelkort

Orakelkorten i Änglaterapi ger dig vägledning som framallt är inriktad på healing. Vägledningen kommer både från skyddsänglar och ärkeänglar (särskilt från ärkeängel Mikael och Rafael). Orakelkorten inspirerar dig att ta olika steg för att inleda healingprocesser, och vägleder dig att släppa rädslor och känslomässiga blockeringar. Korten ger också vägledning om ditt livsändamål, relationer, manifesteringar och mycket mer. Kortleken innehåller 44 stycken orakelkort.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Daglig vägledning

Dessa orakelkort ger dig upplyftande och stödjande budskap och hjälper dig att sätta en positiv och helande ton för dagen. Korten kan hjälpa dig att förbli centrerad och harmonisk under hela dagen och påminner dig om att änglarna alltid finns vid din sida, beredda att hjälpa dig i livets alla områden. Kortleken kan också användas för specifika frågor och budskap som inte har med den aktuella dagen att göra. Kortleken innehåller 44 stycken kort.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Gudinnornas vägledning

Gudinnorna är änglaliknande, kraftfulla och kärleksfulla varelser som kan hjälpa dig i ditt vardagliga liv. Gudinnorna i kortleken kommer bland annat ifrån keltiska, grekiska, nordiska, egyptiska och buddistiska traditioner. Några av gudinnorna är Athena, Isis, Afrodite och Isolde. Kortleken innehåller 44 stycken kort.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Budskap från dina änglar

Dessa orakelkort innehåller budskap från dina änglar. Budskapen är korta och ”går rakt på sak”, vilket gör det möjligt att göra tydliga och klara tolkningar av korten. Några av änglarna som vägleder dig är Adriana, Astara, ärkeängel Mikael, Leila och Opal. Kortleken innehåller 44 stycken kort.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Änglatarot

Tarotkort har länge varit vördade för att ge detaljerad och exakt förutsägelse. Doreen Virtue och Radleigh Valentine har skapat den första tarotkortleken som är 100 % välmenande, säker och tillförlitlig. Alla ord i den här kortleken, liksom illustrationerna av Steve A. Roberts, är positiva, medan de fortfarande bibehåller magin och betydelsen som traditionella tarotkort har.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Healing med änglarna

Denna kortlek innehåller änglakort i viktoriansk stil och old master stil. Orakelkorten i leken är mycket mjuka och positiva. Korten ger budskap om healing i olika livsområden. Varje kort står för en egenskap eller en aktivitet såsom: lyssna, förlåta, spirituellt växande och självacceptans. Kortleken innehåller 44 stycken kort.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Romantikänglarna

Romantikänglarna är en grupp av kerubänglar som fokuserar på allt som har med kärlek och romanser att göra. Alla kan kalla på dessa och be om hjälp, och de kan simultant hjälpa flera personer.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Änglar och helgon

Orakelkorten ger dig vägledning från helgon och änglar på ett mycket enkelt sätt. Några av helgonen som du får vägledning av är moder Teresa, Hildegard av Bingen, Maria Magdalena och jungfru Maria. Kortleken innehåller 44 stycken kort.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Gaia Oracle - Vägledning, affirmationer och transformation

En gång för länge, länge sedan bröt ljuset från skapelsens ursprungliga materia igenom och skapade den starkt strålande händelse, genom vilken vårt universum föddes. Det var här tiden startade och satte kurs mot en ändlös resa genom den ständigt expanderande rymden. I sitt första skede var universum bara ett hav av partiklar som flöt genom tid och rum. Men livets osynliga hjul var redan i rörelse och havet av partiklar blev med tiden ett hav av stjärnor från vilket Gaia, vår jord, föddes. Hon är ett väsen som lever och andas, vår gudinna, vår moder och vår spegelbild. Gaia orakelkort kommer att leda dig i rätt riktning och hjälpa dig att finna de svar som du söker. 45 kort och vägledningshäfte.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Keruberna - änglakort för barn

Med sina rena och sanna hjärtan är det enkelt för barn att få kontakt med sina skyddsänglar. Alle de 44 korten i den här unika leken är lättlästa och är i et litet format som passar i små händer. Nu kan ni göra läsningar med korten tilsammans med dina barn och komma ännu närmare verandra på er andliga väg. Budskapen och de glädjefyllda bilderna passar för alla åldrar och är relevanta för barns frågor och vardagsliv.  

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Ärkeänglarnas orakelkort

Ärkeänglarna är kraftfulla änglar som övervakar skyddsänglarna. Ärkeänglar är budbärare från skaparen och de kan hjälpa oss med alla områden i livet. De skyddar och leder oss, och inspirerar oss till handling. Denna kortlek innehåller 45 orakelkort och med 15 olika ärkeänglar.

Översatt till svenska!  Finns tillgänglig i vår nätbutik

Healing med älvorna (Healing with the Fairies)

Älvor är naturens kraftfulla skyddsänglar. De kan hjälpa dig med din självkänsla, relationer, hälsa och karriär på ett mirakulöst sätt. Älvorna hjälper dig att hitta din inre styrka och tillit, och vägleder dig att behandla dig själv med kärlek och respekt. Kortleken innehåller 44 stycken kort.

Översätts till svenska: Ej besämt