Vad är änglakort/orakelkort?

Doreen Virtues änglakort är en sorts orakelkort. Hon gör inte bara orakelkort med änglar utan även kort med älvor, gudinnor, enhörningar och sjöjungfrur. Orakelkort kan användas till personlig och andlig vägledning, både till sig själv och till andra. Doreen Virtues orakelkort är mycket lätta att använda och innehåller bara positiva, upplyftande och inspirerande budskap. Budskapen är mycket direkta och svarar på dina frågor med en otrolig träffsäkerhet. 

Dessa kort kommer ifrån Doreen Virtues Budskap från dina änglar

Hur korten kan användas

 

Det finns flera sätt att använda orakelkorten. Det går inte att misslyckas. Även en nybörjare kan göra tydliga tolkningar av korten som verkligen stämmer. Korten kan antingen användas till vägledning för den allmänna livssituationen eller till specifika frågor. För att få svar på dina frågor kan du dra enstaka kort eller göra olika kortläggningar. Nedan följer en beskrivning av hur korten kan användas. 

 

1. Ställ en fråga. Ställ en specifik eller allmän fråga. Detta kan du göra tyst inom dig eller uttala högt. Du kan göra detta åt dig själv eller åt någon annan. Var tydlig när du ställer din fråga och undvik frågor med ja och nej svar.

 

2. Blanda korten. Blanda korten, det går bra att använda vilken metod som helst. Fokusera på frågan som du har ställt när du blandar korten. Känn intuitivt hur länge du ska blanda korten och när du ska sluta.

 

3. Lägg ut korten/dra ett kort. Lägg korten i en specifik läggning eller dra ett enskilt kort. Du kan se förslag på några kortläggningar i stycket: Olika kortläggningar. Du kan också göra kortläggningar som du känner till från förut eller hitta på egna. Det finns inget rätt eller fel.

 

4. Tolka korten. Börja med att tolka korten intuitivt. Se på bilderna och var uppmärksam på inre förnimmelser och känslor. Du kan därefter läsa i vägledningshäftet till korten. 

Olika kortläggningar

 

Här följer några förslag på olika kortläggningar. 

 

Enkortsläggning

Blanda korten och dra ett kort. Du kan dra ett kort för dagen, veckan, månaden eller en annan kommande tidsperiod. Utvärdera gärna efter tidsperioden. Detta är ett bra sätt att lära känna korten. Du kan också använda enkortsläggningen för att få svar på specifika frågor.

 

Tre kort - Dåtid, nutid, framtid

Ställ en fråga och blanda korten. Lägg därefter ut tre kort i en rad bredvid varandra med framsidan uppåt. De olika korten representerar nedanstående:

2

Dåtid 

Kortet visar hur situationen såg ut i dåtiden, vad du har lämnat bakom dig eller behöver ta hänsyn till.

1

Nutid 

Kortet visar hur situationen ser ut just nu, följderna från förfluten tid.

3

Framtid 

Kortet visar hur situationen kommer att se ut i framtiden eller själva resultatet. Detta utifrån hur situationen ser ut idag. Förändrar sig tankar och förhållningssätt till situationen så förändras också utgången i framtiden.

Tre kort - Undermedvetet, medvetet, övermedvetet

Ställ en fråga och blanda korten. Lägg därefter ut tre kort i en lodrät rad med framsidan uppåt. De olika korten representerar nedanstående:

 

2

Övermedvetenhet 

Kortet visar vad som ligger i det övermedvetna rörande situationen du har frågat om. Detta visar den högre andliga och själsliga meningen med korten.

1

Medvetet 

Kortet visar vad som du är medveten om i situationen.

3

Undermedvetet 

Kortet visar vad som du inte är medveten om i situationen och som ligger i det undermedvetna.

Läs mer om hur korten kan användas i vägledningshäftena som följer med varje kortlek!
Änglar och deras betydelse i våra liv

 

Ordet ängel kommer ifrån det gammalgrekiska ordet angelos som betyder budbärare.

 

I den Hebreiska Bibeln, det Nya Testamentet och Koranen kallas änglar Guds budbärare. Namnet ”ängel” har också använts i många andra traditioner. Änglarnas roller inkluderar bland annat beskydd och vägledning av människor och att utföra Guds uppgifter.

 

Den tidiga kristendomen ärvde den judiska förståelsen av änglar. Änglar karaktäriserades som kärleksfulla väsen och budbärare till Jesus Kristus. Senare identifierades individuella änglabudbärare, bland annat Gabriel, Mikael, Rafael, Uriel och Lucifer. Under 300-500-talen fick änglarna en definierad karaktäristik, både i teologin och i konsten. Under den senare delen av 400-talet enades kyrkans ledare om att det fanns olika kategorier av änglar och att var och en av dessa kategorier hade sitt verksamhetsområde och sina klart definierade uppgifter. 

Möten med änglar 

Det finns oräkneliga historier om människors möten med änglar. Det Nya Testamentet refererar till många samtal och också i senare tid finner vi många rapporter om människors interaktion med dessa kärleksfulla väsen.

 

Änglars närvaro i våra liv 

Alla människor har förmåga att kommunicera med änglar. I en stressig vardag kan det dock vara svårt att hitta stillhet och ro för att kunna höra deras subtila budskap och kommunikation. Ett fantastiskt verktyg för att komma i kontakt med dessa andliga väsen är Doreen Virtues ängla- och orakelkort.

 

När vi använder ängla- eller orakelkort visar vi änglarna att vi är öppna för kontakt och redo att lyssna till deras budskap. Genom änglarna blir vi vägledda att dra ett kort med det budskap som de vet att vi har mest behov av att höra just då. Det kan gälla en speciell situation eller vårt liv i stort. Vi öppnar då upp för kommunikation med änglarna och de glädjer sig över möjligheten att assistera oss på vår väg.